วิชา พลศึกษา ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส จำนวน 10 ข้อ
โดย ม.สุเทพ ทองขาว
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
กีฬาเทเบิลเทนนิสมีแหล่งกำเนิดจากประเทศใด
   จีน
   อังกฤษ
   สหรัฐอเมริกา
   อินเดีย

ข้อที่ 2)
ลูกปิงปองนิยมผลิตจากวัสดุใด
   พลาสติก
   ซิลิโคน
   เซลลูลอยด์
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือขนาดพื้นหน้าด้านบนของโต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ถูกต้อง
   ความยาว 2.35 เมตร ความกว้าง 1.45 เมตร
   ความยาว 2.50 เมตร ความกว้าง 1.50 เมตร
   ความยาว 2.74 เมตร ความกว้าง 1.525 เมตร
   ความยาว 2.75 เมตร ความกว้าง 1.535 เมตร

ข้อที่ 4)
ในการส่งต้องโยนลูกให้สูงจากฝ่ามือไม่น้อยกว่ากี่เซนติเมตร
   8 เซนติเมตร
   16 เซนติเมตร
   24 เซนติเมตร
   30 เซนติเมตร

ข้อที่ 5)
การแข่งขันแต่ละเกม ผู้เล่นต้องทำคะแนนเท่าไรถึงจะเป็นฝ่ายชนะ
   7 คะแนน
   11 คะแนน
   17 คะแนน
   21 คะแนน

ข้อที่ 6)
ข้อใด ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสิน
   ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด
   ผู้ชี้ขาด
   ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
   ผู้ตัดสิน

ข้อที่ 7)
การจับไม้เทเบิลเทนนิส มีด้วยกันกี่ลักษณะ
   4 ลักษณะ
   3 ลักษณะ
   2 ลักษณะ
   1 ลักษณะ

ข้อที่ 8)
Shake Hand Style คืออะไร
   การจับไม้แบบปากกา
   การจับไม้แบบตะเกียบ
   การจับไม้แบบจับหู
   การจับไม้แบบจับมือ

ข้อที่ 9)
ในการเสริฟแต่ละเกม ผู้เล่นจะผลัดกันเสริฟฝ่ายละกี่ครั้ง
   1 ครั้ง
   2 ครั้ง
   3 ครั้ง
   4 ครั้ง

ข้อที่ 10)
ข้ดใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งลูก
   เมื่อเริ่มส่งลูก ลูกเทเบิลเทนนิสต้องวางเป็นอิสระอยู่บนฝ่ามือของมืออิสระ
   หากผู้ส่งได้ส่งลูกผิดกติกาอย่างชัดเจน ผู้ส่งจะเสียคะแนนทันทีโดยไม่มีการเตือน
   ผู้ส่งสามารถตีลูกได้ขณะที่ลูกเทเบิลเทนนิสลอยขึ้นจุดสูงสุด
   ทั้งลูกและไม้จะต้องอยู่เหนือพื้นผิวโต๊ะตลอดเวลาที่เริ่มทำการส่งจนกระทั่งไม้ได้กระทบลูกแล้ว